Operace indické slonice Kaly

27. července 2018 - zdroj Zoo Ústí nad Labem

Veterinární zákrok u slonice Kaly z ústecké zoo

Zoo Ústí nad Labem chová slony indické od roku 1985, kdy přišlo z Vietnamu cca 11-12 měsíců staré slůně pojmenované jménem Kala. V té době to byla veliká událost, první slon v bouřlivě se rozrůstající zoologické zahradě! „Bohužel, mělo to i svá negativa. Kala přišla o svoji matku a veškerou péči tedy převzal člověk, ale samozřejmě pro správný vývoj z hlediska výživy, chování, psychiky apod. je role matky a ostatních členů stáda nezastupitelná,“ vysvětluje vrchní chovatel slonů Jan Javůrek. „Kala navíc přišla s poraněním levé přední nohy, byť zahojeným, ale znamenalo to, že končetina byla viditelně zaškrcená a nedocházelo k dostatečnému prokrvení. To vše přispělo k tomu, že zdravotní stav není ideální a Kala se v průběhu let potýká s různými zdravotními problémy.“

Operace indické slonice Kaly, foto Zoo Ústí nad Labem

Tím nejakutnějším byl v posledních měsících absces, který vznikl právě na levé končetině v blízkosti prstu a nehtu. Rentgenová vyšetření prokázala pokračující rozpad prstních kůstek, takže bylo nutné řešit toto chronické onemocnění radikálně. „Předtím jsme se snažili o léčbu pomocí koupelí, speciálních injekcí, ořezem vyhřezlé tkáně v rámci pravidelné péče o končetiny, ale bohužel se nám nepodařilo problém odstranit, vždy se po několika měsících vrátil,“ popisuje chovatel slonů Petr Kiebel. Proto bylo po konzultaci s veterinářem zoo rozhodnuto o operaci, která proběhla ve středu 25. července dopoledne, z toho důvodu byl po celý den pavilon uzavřen a sloni nebyli ani ve výběhu.

Operace indické slonice Kaly, foto Zoo Ústí nad Labem

„Cílem zákroku bylo zabránit postupujícímu rozpadu článků prstů, odstranit patologickou tkáň v chodidle a zabránit opakujícím se flegmonózním a silně bolestivým stavům,“ sděluje veterinární lékař zoo Václav Poživil. „Rizikovým faktorem nebyl až tak zákrok samotný, jako fakt, že se z důvodů chronických problémů u Kaly musel provést na stojícím zvířeti. V případě ulehnutí by nebyla schopna stoupnout si vlastní silou. Z tohoto důvodu byla Kala preventivně zavěšena ve speciálním postroji, který nám ochotně zapůjčili kolegové ze Zoo Drážďany. Zákrok spočíval v obnažení dutiny abscesu o průměru pingpongového míčku v hloubce 4-8 cm z chodidlové strany a revize píštěle z boční strany chodidla. Bylo provedeno mechanické vyčištění a kyretáž dutiny abscesu, tlakové vypláchnutí jodovou pěnou a následná aplikace speciální kolagenové hmoty s antibiotiky do místa abscesu. Zákrok samotný trval cca 55 minut. Anestezie proběhla bez problémů, po jejím odeznění byla Kala zbavena závěsu a pohybovala se bez jakýchkoli omezení,“ dodává.

Operační výkon provedl tým veterinářů Zoo Ústí nad Labem, zákroku se dále zúčastnil tým veterinárního lékaře Zoo Praha (anestezie) a veterinárního lékaře Zoo Liberec s RTG diagnostikou, všichni s dlouhodobými zkušenostmi v chovu slonů. Přítomni byli všichni tři chovatelé slonů s dalšími pracovníky zoo zajišťujícími technickou podporu.

Chovatel Pavel Kökert strávil noc v pavilonu slonů kvůli monitoringu stavu a chování Kaly. „Zpočátku se snažila ochrannou „botičku“ odstranit, ale pak si zvykla a zklidnila se. Ke spaní a odpočinku využila hromadu písku, kterou jsme jí do stáje připravili. Na operovanou končetinu našlapuje bez známek bolesti, ale ráno neměla příliš chuť k jídlu. Dostává probiotika, přípravky na posílení imunity, léky proti bolesti a jednorázová širokospektrální antibiotika. První kontrola a převaz proběhnou pravděpodobně v úterý 31. července,“ doplňuje.

Režim slonů se hned druhý den vrátil k běžnému harmonogramu jako před operací. Zdravotní stav Kaly bude samozřejmě monitorován i nadále, úspěšnost zákroku bude zhodnocena po 3-6 měsících nejen následným rentgenovým vyšetřením.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum