Čichavec líbající

Čichavec líbající (Helostoma temminkii nebo Helostoma temminckii - anglicky Kissing gourami) je labyrintní paprskoploutvá ryba, jediný zástupce rodu Helostoma a čeledi čichavcovití (Helostomatidae). Pochází ze sladkých vod jihovýchodní Asie, kde patří k významným konzumním rybám. Jméno poukazuje na způsob souboje, při kterém se čichavci přetlačují ústy, což zdánlivě připomíná líbání.

Obývá jezera a pomalu tekoucí řeky s vodním rostlinstvem, často také močálovité vody s nízkým obsahem rozpuštěného kyslíku. Takovému prostředí je přizpůsoben díky specializovanému nadžabernímu orgánu (tzv. dýchacímu labyrintu), kterým dokáže dýchat atmosférický kyslík. Odtud pochází český název čichavec.

Čichavec líbající, autor: Jörn

Vzhledem ke své velikosti je ve své domovině konzumní rybou. Zatím nepatří k ohroženým druhů, protože v centru zájmu rybářů jsou především větší ryby, např. právě pangasi dorůstající mnohem větších rozměrů. A ti už ohroženi jsou a v důsledku nadměrného rybolovu hrozí těmto rybám úplné vyhubení.

Čichavec líbající, autor: Daniel Ahlqvist (Green Yoshi)

Pochází z jihovýchodní Asie (Thajsko, Sundy a Jávy). Jako užitková ryba je rozšířená i v dalších oblastech Asie.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum